SHMU
 
 
Pesticídy
Osivá
Hnojivá
Krmivá a agrokomodity
Silá a služby
Obchodný team
Palivá a mazivá
Pre záhradkárov
Slovensky
Tlač stránku Tlač stránku


 

REPKOVÉ DNI POĽA

26.5.2017 - FERTILAGRI TRADING s.r.o., Báb

29.5.2017 - Trstice

Dni poľa s účasťou RWA SLOVAKIA

6.-7.6.2017 CDP Dvory n. Žitavou
repka ozimná, obilniny, ...

9.6.2017 ÚKSÚP Želiezovce - v spolupráci s BASF
repka ozimná, obilniny

13.6.2017 PD Komoča - spoločný deň poľa
obilniny

14.6.2017 NPPC Borovce - HLAVNÝ DEŇ POĽA v spolupráci s BAYER
repka ozimná, obilniny

20.6.2017 PD Trebatice
Deň poľa sladovníckeho jačmeňa


Katalóg oziminy 2017

Predzberové aplikácie - AKCIA REPKA 2017

 

Exkluzívna ponuka repky ozimnej a ozimín 2017

   

Regeneračné listové hnojivá so zvýšeným obsahom biostimulačných zložiek

KATALÓG - Prípravky na ochranu rastlín 2017

KATALÓG - Prípravky určené do ekologického poľnohospodárstva 2017

 KATALÓG - Prípravky určené do vinohradov 2017

KATALÓG - JARINY 2017

Stiahnite si produktový katalóg osív na jarnú sezónu 2017 - kukurica, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos, hrach, peluška, sója, slnečnica, ... odkaz

 KONTAKTY - Regionálni zástupcovia a promotéri

 

Zlúčenie spoločnosti Sempol spol. s r.o. so spoločnosťou RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Vážení obchodní partneri,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou ku dňu 01.07.2016 dôjde k zlúčeniu spoločnosti Sempol spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava, IČO: 35 965 436 (ďalej len „Sempol spol. s r.o.“) so spoločnosťou RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava, IČO: 35 744 723 (ďalej len „RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.“) na základe ktorého spoločnosť Sempol spol. s r.o. zanikne s právnym nástupcom, pričom imanie spoločnosti Sempol spol. s r.o. prejde na spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste akúkoľvek komunikáciu určenú spoločnosti Sempol spol. s r.o. po dátume 30.06.2016 adresovali výhradne na vyššie uvedenú adresu spoločnosti RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., a zároveň si Vás v súvislosti s uvedeným dovoľujeme požiadať, aby ste všetky účtovné doklady (napr. faktúry, dodacie listy) s dátumom dodania tovaru a/alebo služby po 30.06.2016 vystavovali výlučne na spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

V súvislosti s uvedeným zlúčením spoločností dochádza zároveň k prechodu všetkých pohľadávok a záväzkov spoločnosti Sempol spol. s r.o. na nástupnícku spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
   

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať aby ste všetky záväzky, ktoré voči spoločnosti Sempol spol. s r.o. evidujete, po dátume 30.06.2016 uhrádzali výhradne na bankové účty spoločnosti RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

V prípade, že voči spoločnosti Sempol spol. s r.o. evidujete akékoľvek pohľadávky, tieto budú po 30.06.2016 uhrádzané spoločnosťou RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. s účinnosťou k 01.07.2016 ako právny nástupca spoločnosti Sempol spol. s r.o. zároveň vstúpi do všetkých zmluvných vzťahov uzatvorených medzi Vašou spoločnosťou a spoločnosťou Sempol spol. s r.o., preto zánikom spoločnosti Sempol spol. s r.o. nedochádza k zániku zmluvných vzťahov. Všetky práva a povinnosti spoločnosti Sempol spol. s r.o. ku dňu zlúčenia spoločností prechádzajú na spoločnosť RWA SLOVAKIA spol. s r.o., ak nebola medzi zmluvnými stranami dojednaná osobitná úprava.

Pre poskytnutie všetkých potrebných údajov súvisiacich s vyššie uvedenými skutočnosťami nás prosím neváhajte kontaktovať.

S úctou
Sempol spol. s r.o.
 

NOVINKY V EXKLUZIVNOM SORTIMENTE

HUMAC AGRO - prírodný zúrodňovač pôdy uhlíkového typu

ROKOHUMIN - univerzálne organicko-minerálne listové hnojivo (Povolenie do EKO poľnohospodárstva)

RWA BOR 150 - 11 % voderozpustný bór (150 g/l B)

ANTIFER - pachový ohradník (repelent) pre ochranu poľnohospodárskych plôch

ALGAVIT - listová výživa z morských rias

NOVOFERT - vodorozpustné NPK hnojivá s mikroživinami

MAIS MIX -regenerácia a silný rastový stimul

HUMAC AGRO pre vinohrady

ROKOHUMIN pre vinohrady

POLYVERSUM - BIO fungicíd proti fómovej a sklerotíniovej hnilobe repky a klasovým fuzariózám v pšenici a jačmeni (Prípravok je zapísaný v Zozname prípravkov schválených do EKO poľnohospodárstva)


 

 
 
  
 

 

 

EXKLUZÍVNA DISTRIBÚCIA 

 

EXKLUZÍVNE PRÍPRAVKY


Herbicídy
Epilog 75 WG
Epilog Gold
Glyfonova

Fungicídy
Rubric 125 SC
Riza
Valis M

Insekticídy
Rapid

Repelent
Antifer

Inokulanty
Hi Stick
Hi Coat Super


Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť